Turistička Signalizacija Kursumlija 1024×576

ТО Куршумлија реализује пројекат саобраћајно-туристичке сигнализације

Министарство туризма Републике Србије доделило је Туристичкој организацији општине Куршумлија седам милиона динара за реализацију пројекта израде и постављања саобраћајно-туристичке сигнализације.

Пројекат обухвата постављање туристичке сигнализације на државним и регионалним путевима чиме се стварају одлични услови за кружна туристичка путовања до туристичких атракција општине Куршумлија из правца Бугарске, Македоније, из правца севера Србије и из правца запада преко Копаоника, рекла је Јасмина Савић директор Туристичке организације општине Куршумлија.

У циљу даљег унапређивања туристичке понуде Куршумлије, пре свега бањског и културног туризма, као и делова две туристичке регије/дестинације којима припада наша општина (Туристичка регија Копаоник  и Туристичка регија Радан-планине) неопходно је урадити нова техничка решења туристичке саобраћајне сигнализације у циљу усмеравања возила са главних саобраћајница до значајних туристичких места на подручју општине Куршумлија, коришћењем табли са натписом и ознаком правца кретања ка одређеној туристичкој дестинацији, на ауто-путу и другим главним саобраћајницима. Локације на којима ће бити постављена туристичка сигнализација: раскрснице од аутопута петља Појате, Ћићевац, Брус, Брзеће, Куршумлија-Трећак, Мерћез, Куршумлија, Кастрат, Рударе, Зебице-Ђавоља Варош-Ђаке-Гајтан-Иван Кула, Мердаре, Куршумлијска Бања, Белољин, Блаце, Прокупље, аутопут петља Мерошина.

Реализација овог пројекта предвиђена је у периоду од марта до јуна месеца ове године, а за следећу годину у припреми је пројекат за наставак постављања детаљне саобраћајно – туристичке сигнализације на самој територији општине Куршумлија и до свих локација од значаја за туристе.