Лов

Богат и разноврстан биљни свет је омогућио да на територији општине Куршумлија живе разни сисари, птице, гмизавци (корњаче, гуштери, шест врста змија отровница и др). Главне ловне врсте дивљачи у ловиштима Куршумлије су дивља свиња, зец и јаребица.

Раније се ловила и срна али је због бројног стања заштићена ловостајем. Друге ловостајем заштићене врсте дивљачи су: јелен, муфлон, веверица, сиви пух, јазавац, куна златица, куна белица, ондатра, дивљи голуб, грлица, гугутка, фазан, пољска јаребица, препелица, дивља гуска, дивља патка, сива чапља, барски петлови, барска кокица, креја, јастреб кокошар, ронци, врапци, гњурци, ноћни потрк, шумска шљука и др.

Трајно заштићене врсте су: видра, хермелин, ласица, сове, соколови, орлови, јастребови (осим кокошара), ронци, црна и бела рода, лабудови, чапље (осим сиве чапље), луње, шљуке сабљарке, кукавице, златовране, водомари, пупавци, дивље гуске (осим глоговњаче и лисасте), шљуке (осим шумске шљуке), детлићи, птице певачице (осим сиве вране, креје) и друге.

Дивљач ван режима заштите: вук, шакал, дивља мачка, лисица, твор, сива врана и сврака.

Ловачко удружење “Соко” основано је давне 1899. године као стрељачко друштво које је касније трансформисано у ловачко друштво “Соко”. Има 520 регистрованих ловаца и газдује ловиштем “Косаница” на укупној ловној површини од 65.271 хектара. У ловишту су заступљене следеће врсте дивљачи: срнећа дивљач, дивља свиња, вукови, лисице, дивља мачка, зечеви, фазани, пољска јаребица и несто ређе голуб гривњаш и шумска шљука.

Ловишта “Шумата” (18.964 ха) и “Соколовица” (7.075 ха) газдује шумско газдинство “Топлица, које нема чланство већ лов омогућује члановима ловачког удружења уз плаћање једнодневне дозволе. У оквиру ловишта “Соколовица” је 1987. године формирано прихватилиште за муфлонску дивљач на површини од 26 ха, а 1997. године узгајалиште крупне дивљачи “Милошева вода”. У овом узгајалишту се гаје обичан европски јелен и дивља свиња, на ограђеној површини од 466 ха. У њему постоје скоро сви објекти за интезивно гајење дивљачи као и ловочуварска кућа са пратећом економском зградом за смештај хране за дивљач, обраду трофеја, алатницу и тако даље.

Риболов

Општинска организација спортских риболоваца “Топлица” у Куршумлији има 250 чланова; припада Заједници организација спортских риболоваца “Јужна Морава II” чије је седиште у Нишу. Основана је 1947. године и представља најстарију организацију спортских риболоваца у бившој СФР Југославији. Планинске реке су настањене пастрмкама и богате речним раковима а нарочито Штавска, Требињска и Проломска река. У току 2003. године извршено је порибљавање Луковске реке од Луковске Бање до Мерћеза са око 9.000 примерака поточне пастрмке.

Бела риба (клен, кркуша, мрена, поточна мрена и скобаљ) живи у Топлици, Ранковци, Бањској и њеним саставницама, Косаници и њеним саставницима и притокама (Проломска, Равносортска река), као и у Грабовницкој и Спаначкој (Тмавској) реци.