Туристичка организација општине Куршумлија

Палих бораца 15
18430 Куршумлија, Србија
тел. +381 (0)27 380-963
to.kursumlija027@gmail.com, tokursumlija@mts.rs
https://www.tokursumlija.rs

Радно време: 07 – 15 сати (понедељак – петак)

Пословни подаци

Матични број: 06260462
Порески идентификациони број (ПИБ): 100623217

Текући рачун: 840-0000000689664-49
(отворен код Министарства финансија Управе за трезор)

Јединствени број корисника јавних
средстава (ЈБКЈС): 05651