Назив Адреса Број телефона
Скупштина општине Куршумлија  ул.Пролетерских бригада бб 027-381-383
027-381-374
Дом здравља Куршумлија  ул. Др. Мелгарда бр.1 027-381-222
МУП Куршумлија  ул. Свете Ане бб 027-381-625
027-380-200
АД Планинка  ул. Косовска бр. 38 027-381-344
ЈПКД „Топлица“ Куршумлија  ул. Драган Милуновић Џуле бр.2 027-381-427
Пошта Куршумлија  ул. Косовска бр.2 027-381-473
027-320-338
Народна библиотека Куршумлија  ул. Карађорђева 18а 027-381-754
Црвени крст Куршумлија  ул. Топличка бр. 1 027-381-233
Центар за социјални рад „Боровњак“  ул. Топличка бр.1 027-381-730
Електродистрибуција Куршумлија  ул. Немањина бр.23 027-381-701
Основни суд Куршумлија  ул. Палих бораца бр.37 027-381-702
027-381-186
Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање  ул. Косте Војиновића 6А 027-389-013
Фонд здравствене заштите  ул. Др. Мелгарда бб 027-381-229
Ниш Експрес Куршумлија  ул. Немањина бр.1  027-381-645
АД „Ласта“ Куршумлија  ул. Немањина бб 027-381-038
Железничка станица Куршумлија  ул. Косовска бр.43 027-381-158
Национална служба за запошљавање  ул. Вука Караџића бр.24 027-381-423
Градска апотека  ул. Палих бораца 2 027-381-683
ОШ „Милоје Закић“  ул. Топличка бр.14 027-381-124
ОШ „Дринка Павловић“  ул. Вука Караџића бр. 54 027-389-050
Гимназија Куршумлија  ул. Вука Караџића бр.2 027-389-020
Економска школа Куршумлија  ул. Карађорђева бр.2 027-389-024
Предшколска установа Сунце  ул. Косовска бр. 36А 027-381-534
Служба за катастар непокретности Куршумлија  ул. Палих бораца бр.31 027-381-304