Туристичка организација општине Куршумлија

Туристичка организација општине Куршумлија основана је 1995. године. Основна делатност туристичке организације је промоција туризма на подручју општине, као и подстицање и унапређење туристичке инфраструктуре.

Под овим активностима се подразумева:

  • организовање информативно пропагандних делатности,
  • организовање стручних, научних, културних, спортских скупова и манифестација,
  • прикупљање и објављиване информација о туристичкој понуди општине.

Погледајте још и: