Конкурс Светске туристичке организације Уједињених Нација (UNWTO): Избор за најбоље туристичко село у Републици Србији у 2024. години

Конкурс Светске туристичке организације Уједињених Нација (UNWTO): Избор за најбоље туристичко село у Републици Србији у 2024. години

  • 10. март 2024.

Светска туристичка организација Уједињених нација (UNWTO) је расписала четврти по реду Конкурс за избор најбољег туристичког села у намери да се унапреди улога туризма у вредновању и очувању руралних предела, у смислу њихових природних ресурса, културне баштине, локалних вредности и активности (пољопривреда, шумарство, сточарство, рибарство и сл), укључујући и њихову гастрономију, а у складу са циљевима одрживог развоја (Sustainable Development Goals – SDGs).

Читај више