DCIM100MEDIADJI_0137.JPG

Општина Куршумлија добила Решење о категоризацији туристичког места од Министарства туризма

Министарство трговине, туризма и телекомуникација Републике Србије, донело је Решење којим се утврђује испуњавање услова да општина Куршумлија добије категорију туристичког места.

Комисија Министартства која је образована за категоризацију туристичког места Куршумлије, квалитативно је утврдила чињенично стање у погледу степена изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре, непосредним увидом на лицу места у оквиру општине Куршумлија.

На бази свих показатеља из Правилника о категоризацији туристичких места, и расположивих података, констатовано је да се на основу обима туристичког промета општина Куршумлија разврстава у групу III, као и да на основу степена изграђености комуналне, саобраћајне и туристичке инфраструктуре и туристичке супраструктуре општина Куршумлија испуњава обавезне елементе за групу IV, са укупно 91 бодом.

На основу свих наведених чињеница, утврђено је да општина Куршумлија испуњава услове за III категорију туристичког места, што је потврђено и предметним Решењем.

Решење о категоризацији туристичког места Куршумлија