IMG 0196 1024×576

Успешно одржана Џипијада – РАДАН 2017.

У недељу 5. новембра одржана је традиционална четврта по реду „Џипијада“ на Радан планини. Ову промотивну вожњу теренским возилима организовали су Туристичка организација Лебане, Клуб 4*4 Јустинијана Прима и Туристички кластер Раданског подручја који обухвата територије пет општина које окружују Радан планину (Бојник, Лебане, Медвеђа, Куршумлија и Прокупље), како би указали на потребу изградње путне инфраструктуре.

Око 100 учесника Џипијаде, са 30 теренских возила, обишли су Царичин град, Ђавољу Варош и Пролом Бању у оквиру маршруте која се кретала путем Царичин град – Ивање – Беговића гроб – Гајтанска врата – Ђаке – Ђавоља Варош – Рударе – Пролом Бања – Царичин град.

Учеснике овогодишње Џипијаде у Ђавољој Вароши дочекао је председник општине Куршумлија – Радољуб Видић и председник Управног одбора „Радан кластера“ – Драган Симић.

– Ово је лепа туристичка прича с обе стране Радан планине, где су Пролом и Луковска Бања, Ђавоља Варош, затим Царичин град, Сијаринска бања, Брестовачко језеро што комплетно чини једну интересантну туристичку понуду. Највећи проблем је лоша путна инфраструктура, и овом вожњом желели смо да укажемо на важност изградње ове путне деонице, јер без добрих путева нема позитивних резултата, рекао је председник Видић том приликом.

Кластер је основан у циљу промовисања туристичких и културних потенцијала поменутих општина. Део планинског подручја Радан, Влада Републике Србије ставила је под заштиту као Парк природе „Радан“, које се сврстава у I категорију заштићеног подручја међународног и националног, односно изузетног значаја (Службени гласник бр 91, од 10. октобра 2017. године).

Парк природе „Радан“ под заштитом је ради очувања геолошке, биолошке и предеоне разноврсности, а нарочито очувања разноврсних облика вулканског рељефа – Лецко андезитског масива, највишег и највећег вулканског комплекса у Србији; клисуре: Велике Косанице, Гајтанске реке, Боринске реке и Соколов вис; хидролошких и хидрогеолошких појава (бифуркација Деливоде и термоминералне воде Пролом Бање); шумских станишта; станишта и популација дивље флоре и фауне; карактеристичних природних предела и културно-историјског наслеђа специфичног по времену настанка, степену очуваности и културној вредности.