1

Формирана друга Туристичка регија у Србији – регија Копаоник

У складу са Националном стратегијом развоја туризма за период до 2025. године године формирана је друга Туристичка регија у Републици Србији а то је Туристичка организација регије Копаоник. Регион чини шест општина поткопаоничког краја: Рашка, Врњачка Бања, Брус, Александровац, Блаце и Куршумлија.
У четвртак 18. новембрa је одржан радни састанак у хотелу Kопаоник у Луковској Бањи на коме су представници градова и општина оснивача ТОРК-а, поводом планова, предлога унапређења и реализације бројних пројеката у наредном периоду.
У име Општине Куршумлија, члановима се обратио председник Општине Куршумлија Војимир Чарапић, који је истакао да је одушевљен чињеницом да Општина Куршумлије има важну улогу у Туристичкој организацији регије Копаоник,  с обзиром на значајан туристички промет који остварују наше бање и споменик природе Ђавоља варош, као и Прве задужбине Стефана Немање који су значајни носиоци културно –историјског туризма.
Поред тога што је Општина Куршумлија од августа ове године званично добила категорију туристичког места, туризам из године у годину представља важну привредну грану наше општине.

Председник Општине Куршумлија Војимир Чарапић изразио је велико задовољство због формирања ТО регије Копаоник, и могућности да заједно са нашим пријатељима из Врњачке бање, Рашке, Бруса, Александровца и Блаца у наступајућем периоду, активно радимо на унапређењу развоја туризма Регије Копаоник, како на домаћем али и иностраном тржишту.

Представници ТОРК-а заједно са домаћинима из Општине Куршумлија обишли су недавно отворен хотел „Бела Јела“ у Луковсој бањи, који је у категорији 4*, и располаже са капацитетом од око 200 лежајева.

За све чланове Регије значај је исти, што гарантује квалитетну сарадњу и популаризацију туризма, јер су регионална повезивања најбољи пут да се искористе сви туристички потенцијали наше земље.

Туристичка организација регије Копаоник обједињује понуду планинског, бањског, винског и културно-историјског туризма.

Копаоник, Врњачка, Луковска и Пролом Бања, Александровачка жупа, средњовековни манастири, Ђавоља Варош. Јединственом понудом убудуће би туристе требало да привлачи новооснована регионална туристичка организација.