Kursumlija Ilu Univerz

Обавештење о спровођењу Наредбе Владе Републике Србије којом се забрањују јавна окупљања

Влада Републике Србије је, на 218. седници одржаној 11. марта 2020. године, донела Закључак којим даје сагласност министру здравља да донесе наредбу о забрани окупљања на целој територији Републике Србије, на јавним местима у затвореним просторима, када се окупља више од 100 лица.

Министар здравља је у складу с наведеним закључком, на основу члана 53. Закона о заштити становништва од заразних болести („Службени гласник PC”. број I 5/1), а на предлог Републичке стручне комисије за заштиту становништва од заразних болести Завода за јавно здравље Србије донео Наредбу којом се ради спречавања ширења заразне болести „COVID 19” забрањују јавна окупаљања на целој територији Републике Србије на јавним местима у затвореним просторима када се окупља више од 100 лица, а што обухвата публику, извођаче, техничко особље, као и сва друга присутна лица. Ова забрана примењиваће се док траје опасност ширења наведене болести на целој територији Републике Србије.

Упyћyjy се установе чији је оснивач општина Куршумлија, као и сва друга правна лица на територији општине Куршумлија, да непосредно и директно спроводе све проглашене и објављене налоге Владе Републике Србије, Института за јавно здравље Србије „Др Милан Јовановић – Батут”, као и других органа надлежних за спровођење мера из тачке 2. наведене одлуке. Неопходно је да се у циљу примене проглашених мера прате средства јавног информисања (јавни сервиси) и да се по објављеним упутствима надлежних органа поступа правовремено и на захтевани начин.

“Непоступање по наложеним мерама повлачи за собом одговорност на основу прописа којима се регулише заштита становништва од заразних болести, тe су установе чији је оснивач општина Куршумлија, дужне да наложене мере спроводе директно и непосредно, као и сва правна и физичка лица на које се ове мере односе.” – наводи се у обавештењу Општине Куршумлија, које потписује председник Општине Радољуб Видић.