Спoменик Ослободиоцима Куршумлије
(1877 – 1878)

Централни део парка краси споменик Ослободиоцима Куршумлије 1877 – 1878. године, који је подигнут 1896. године од прилога грађана и краља Александра Обреновића. После угушења Топличког устанка 1917. године Бугари су уништили текст на мермерним плочама споменика, који је сада у фази обнављања.