Рушевине рановизантијске тробродне базилике из 6. века, налазе се на стеновитом заравњеном платоу, изнад ушћа Косанице у Топлицу, непосредно уз магистрални пут Ниш – Приштина, подно Марине куле. Реч је о остацима комплекса грађевина, са црквом као највећим објектом у средини.

Црква се различито именује као: Латинска или Маркова црква, Грчка или Византијска базилика. Истраживањима је константовано постојање више грађевинских фаза, а остаци цркве су конзервирани 1948. године. Цркву представља тробродна базилика која у југозападном углу јужног брода има зидану гробницу. Комплекс поред цркве чине још два квадратна објекта и велико јужно двориште.

Археолошка истраживања на овом локалитету потврдила су и постојање некрополе. Византијска базилика проглашена је спомеником културе.