Црква Св. Тројице налази се у центру Куршумлије. Црква је сазидана 1902. године. На основу неких записа, куршумлијске кафеџије су иницирале њену изградњу и прикупљали средства, како би центар града добио своје молитвено место.

Ова црква се знатно разликује од осталих цркава овог краја по својој оријенталној архитектури и монументалности. Архитектура цркве била је у превазилажењу турског утицаја.

Године 1938. сазидана је звонара, са леве стране од ње сазидан је парохијски дом.