Ресторан “Јоксим”
Косовска 132/а
Куршумлија
027/385-579