Марина кула

Локалитет Марина кула (Марин брег) налази се 2 км источно од Куршумлије, на купастом узвишењу, које се издиже изнад ушћа реке Косанице у Топлицу и савремене путне трасе Ниш – Приштина. Реч је о вишеслојном археолошком налазишту на коме се налазе остаци насеља и утврђења из периода: праисторије, Римске империје, Византије, српске средњовековне и турске државе. На врху узвишења могуће је видети остатке бедема, који су саграђени од притесаног камена који је везиван негашеним кречом. Под тереном се назиру остаци неколико објеката и одбрамбеног рова. Врх Марине куле представља одличан видиковац, са кога је могуће видети манастир св. Николе у Куршумлији.

По народном предању на овом локалитету су се налазили двори Маре Бранковић, ћерке деспота Ђурђа и супруге турског султана Мурата II, по којој је читаво брдо добило име. Легенда каже да је на овом брду Мара имала и своју крчму.

Локалитет је проглашен спомеником културе од великог значаја. До данас је остао археолошки непроучен.