Lukovska banja

Hotel Jelak, Lukovska Banja

tel: 027/385  999, www.lukovskabanja.com

Hotel Kopaonik, Lukovska Banja

tel: 027/385  995, www.lukovskabanja.com

Lukovska Banja je mlado banjsko naselje,lečilište,klimatsko oporavilište i turistički centar u jugoistočnom delu Kopaonika, na severozapadu opštine Kuršumlija. Poznata je po najvećem broju izvora (37) i ogromnoj količini od preko 100l/s vrelih (do 65 stepeni) mineralnih voda. To je najviša banja u Srbiji, čije je središte na 681 m.n.v pa je istovremeno i vazdušna banja. Lukovska Banja je udaljena od Kuršumlije 36 km.

Lukovsku Banju odlikuje umereno-kontinentalna klima. Zime su umereno hladne, leta umereno topla, jeseni malo toplije, vedrije i suvlje od proleća. Za rekreaciju i lečenje najpogodniji je period od početka juna do sredine septembra Dužina trajanja, visina i kvalitet snežnog pokrivača u Lukovskoj Banji jako koleba, od 28 do 112 dana u godini. U blizini Banje postoji manji ski lift i skijaška staza, pa snežni pokrivač omogućava rekreativno skijanje i potpuni boravak posetilaca.

Vodotoci

Glavni vodotok kraja je Lukovska reka, najprivlačnija i turistički najznačajnija pritoka Toplice. Postaje od Štavske i Trebinjske reke, koje se spajaju oko 1 km nizvodno od centra Lukovske Banje.

Termomineralne vode i lekovito blato

Na području Lukovske Banje izdvajaju se dve grupe izvora: zapadna (Gornja Banja) sa 20 prirodnih izvora i dve bušotine, i istočna (Donja Banja), sa 13 prirodnih izvora i dve bušotine. Na osnovu brojnih fizičko-hemijskih analiza može se zaključiti das u lukovske hipoterme, homeoterme i hipeterme ugljenokisele, sulfidne, mineralne, fluoroidne, silicijumske i litijumske vode. Temperatura vode u Lukovskoj Banji kreće se 22-65°C. Kisela hipoterma u Donjoj Banji se smatra dobrom za lečenje bolesti organa za varenje. U Gornjoj banji izdvaja se nekoliko izvora koji pomažu u lečenju reumatskih bolesti, krvnih sudova, za regulisanje pritiska, lečenje oboljenja bubrega i mokraćnih puteva.

U Gornjoj banji postoje dva blata termalna izvora, koje A.D “Planinka” preuredila u otvorene bazene. U njima se posetioci, kupanjem I mazanjem blata leče od reume I kožnih bolesti. U lečilišnom delu hotela I depandansa, lekovito blato se veštački priprema I koristi kao jedna od terapijskih metoda.

Smeštaj i ishrana

Hotel “Kopaonik” u vlasništvu A.D “Planinka”, izgrađen 2000. godine. Hotel raspolaže sa 51 sobom. U sastavu hotela je istoimeni restoran, zatvoren bazen za rekreaciju I rehabilitaciju, novo kupatilo “Šljivak”, uređeni banjski izvori u Gornjoj banji, kao I medicinski deo sa ordinacijom lekara, odeljenjima za hidroterapiju, peloidterapiju, elektroterapiju I ručnu masažu

Hotel “Jelak” u vlasništvu A.D “Planinka”, izgrađen je 2009. godine. Hotel raspolaže sa 64 soba u delu Jelak a I 20 soba u delu Jelak B. U prizemlju hotela se nalazi đakuzi bazen sa termalnom vodom, sauna, sala za sastanke, restoran, kafe bar sa Wirles internetom I prodavnica. Ispred hotela se nalaze dva bazena sa toplom vodom I mlaznicima, letnja bašta I parking.

Na području Lukovske Banje postoji I ponuda privatnog smeštaja koja je veoma skromna zbog konkurencije hotelskog smeštaja.

Rekreacija

U Lukovskoj Banji I bližoj okolini postoje odlični uslovi za odmor I razne vrste rekreacija. Na terenu su obeležene “Staze zdravlja”u sedam pravaca:

  • Centar Banje – Vardište – Crkva Sv. Petra i Pavla, 15 km.
  • Centar Banje – Gornja Banja – donji vodopad Belog potoka – vodopad “Osov”- pečenjara Miloša Nedeljkovića – izvor “Hiljadu suza” – centar Banje, 3 km.
  • Centar Banje – Gornja banja – vodenica Milovana Milunovića – vodopad “Sige”, 1,7 km.
  • Centar Banje – izvor “Hiljadu suza”- pečenjara “Stara kaldrma” – buk na Štavskoj reci – letnjikovac kralja Milutina, 3 km.
  • Centar Banje – pečenjara Miloša Nedeljkovića – Deliće – Jagnjilo – Stara trešnja – crkva Sv. Mine, 5,5 km.
  • Centar Banje – pečenjara – Jagnjilo – Trešnjica – kuće brače Jović – Skoronja – Treska – Trešnjica – Jagnjilo- Banja, 18 km.
  • Centar Banje – pečenjara – crkva Sv. Mine – Dobro Brdo – Šljačište, 7 km.

Manifestacije

Svake godine organizuju sabori: u Štavi, kod crkve Sv. Mine ( 19. Januara, na Bogojavljanje), u Lukovskoj Banji, kod Crkve Sv. Đorđa ( 6. Maja, na Đurđevdan), u Lukovu kod crkve Sv. Apostola Petra I Pavla ( 12. Jula, na Petrovdan), u Štavi, kod crkve Sv. Mine (19. Avgusta, na Preobraženje). Tradicionalni kros od Lukovske Banje do Treske održava se svake godine u aprilu, na dan Lazareve subote.

Servisne informacije

SKUPŠTINA OPŠTINE KURŠUMLIJA
027/381-374, 027/381-383

AD "PLANINKA"
027/381-344

MUP - KURŠUMLIJA
027/380-200

DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA
027/381-222, 027/381-335

AUTOBUSKA STANICA "NIŠ-EKSPRES"
027/381-645

AUTOBUSKA STANICA "LASTA"
027/381-038

ŽELEZNIČKA STANICA
027/381-158

GRADSKA APOTEKA
027/381-683, 027/389-388

POŠTA
027/381-473

"GRADSKA BIBLIOTEKA”
027/381-754

"VOJVOĐANSKA " BANKA
027/381-617

"OTP" BANKA
027/381-133

"KOMERCIJALNA" BANKA
027 / 380-820

PROLOM BANJA
027/8388-111, 027/8388-092

LUKOVSKA BANJA
027/385-995, 027/385-999

KURŠUMLIJSKA BANJA
027/381-117, 027/381-420