Lovni i ribolovni turizam

Lov

Bogat i raznovrstan biljni svet je omogucio da na teritoriji opštine Kuršumlija žive razni sisari, ptice, gmizavci (kornjače, gušteri, šest vrsta zmija otrovnica i dr). Glavne lovne vrste divljači u lovištima opštine Kuršumlije su divlja svinja, zec i jarebica.

Ranije se lovila i srna ali je zbog brojnog stanja zaštićena lovostajem. Druge lovostajem zaštićene vrste divljaci su: jelen, muflon, veverica, sivi puh, jazavac, kuna zlatica, kuna belica, ondatra, divlji golub, grlica, gugutka, fazan, poljska jarebica, prepelica, divlja guska, divlja patka,siva caplja, barski petlovi, barska kokica, kreja, jastreb kokošar, ronci, vrapci, gnjurci, noćni potrk, šumska šljuka I dr.

Trajno zaštićene vrste su: vidra, hermelin, lasica, sove, sokolovi, orlovi, jastrebovi (osim kokosara), ronci, crna i bela roda, labudovi, čaplje (osim sive čaplje), lunje, šljuke sabljarke, kukavice, zlatovrane, vodomari, pupavci, divlje guske (osim glogovnjace i lisaste), šljuke (osim šumske šljuke), detlići, ptice pevačice (osim sive vrane, kreje ) i druge.

Divljač van režima zastite: vuk, šakal, divlja mačka, lisica, tvor, siva vrana i svraka.

Lovačko udruženje “Soko” osnovano je davne 1899. godine kao streljačko društvo koje je kasnije transformisano u lovačko društvo “Soko”. Ima 520 registrovanih lovaca i gazduje lovištem “Kosanica” na ukupnoj lovnoj površini od 65.271 ha. U lovištu su zastupljene sledeće vrste divljači: srneća divljač, divlja svinja, vukovi, lisice, divlja mačka, zečevi, fazani, poljska jarebica i nesto ređe golub grivnjaš i šumska šljuka.

Lovišta “Šumata” (18.964 ha) i “Sokolovica” (7.075 ha) gazduje šumsko gazdinstvo “Toplica, koje nema članstvo vec lov omogucuje članovima lovackog udruzenja uz plaćanje jednodnevne dozvole. U okviru lovišta “Sokolovica” je 1987. godine formirano prihvatilište za muflonsku divljac na površini od 26 ha, a 1997. godine uzgajalište krupne divljači “Miloševa voda”. U ovom uzgajalistu se gaje običan evropski jelen i divlja svinja, na ograđenoj površini od 466 ha. U njemu postoje skoro svi objekti za intezivno gajenje divljači kao i lovočuvarska kuća sa pratećom ekonomskom zgradom za smeštaj hrane za divljač, obradu trofeja, alatnicu idt.

Ribolov

Opštinska organizacija sportskih ribolovaca “Toplica” u Kuršumliji ima 250 članova; pripada Zajednici organizacija sportskih ribolovaca “Južna Morava II” čije je sedište u Nišu. Osnovana je 1947. godine i predstavlja najstariju organizaciju sportskih ribolovaca u bivšoj SFR Jugoslaviji. Planinske reke su nastanjene pastrmkama i bogate rečnim rakovima a naročito Štavska, Trebinjska i Prolomska reka. U toku 2003. godine izvršeno je poribljavanje Lukovske reke od Lukovske Banje do Merćeza sa oko 9.000 primeraka potočne pastrmke.

Bela riba (klen, krkuša, mrena, potočna mrena i sokobalj) živi u Toplici, Rankovci, Banjskoj i njenim sastavnicama, Kosanici i njenim sastavnicima i pritokama (Prolomska, Ravnosortska reka), kao i u Grabovnickoj i Spanackoj (Tmavska) reci.

Servisne informacije

SKUPŠTINA OPŠTINE KURŠUMLIJA
027/381-374, 027/381-383

AD "PLANINKA"
027/381-344

MUP - KURŠUMLIJA
027/380-200

DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA
027/381-222, 027/381-335

AUTOBUSKA STANICA "NIŠ-EKSPRES"
027/381-645

AUTOBUSKA STANICA "LASTA"
027/381-038

ŽELEZNIČKA STANICA
027/381-158

GRADSKA APOTEKA
027/381-683, 027/389-388

POŠTA
027/381-473

"GRADSKA BIBLIOTEKA”
027/381-754

"VOJVOĐANSKA " BANKA
027/381-617

"OTP" BANKA
027/381-133

"KOMERCIJALNA" BANKA
027 / 380-820

PROLOM BANJA
027/8388-111, 027/8388-092

LUKOVSKA BANJA
027/385-995, 027/385-999

KURŠUMLIJSKA BANJA
027/381-117, 027/381-420