Kule

BRANKOVA KULA

Brankova kulaBrankova kula predstavlja zid sastavljen od kamenih redova od oko 100 metra dužine I 10 metra visine. Nalazi se na brdu u selu Rudare koje se nalazi na putu Niš-Priština. Selo Rudare je od Kuršumlije I Lukovske Banje udaljeno po 11 km. Prema istorijskim podacima, na tom mestu tokom srednjeg veka nalazila se kula Branka Mladenovića, oca Vuka Brankovića, pa je ovo mesto zbog toga nazvano “Brankova kula”. I dok se čekaju obimnija arheološka, turizmološka I geološka istraživanja, veruje se da će ovaj kameni zid postati turistička atrakcija.

IVAN KULA

Ivan_kulaIvan Kula se nalazi na zapadnim padinama Ravne planine, na udaljenju od 33 km jugoistočno od Kuršumlije. Do centra naselja se dolazi sa asfaltnog puta Sastavci – Dobri Do, skretanjem kod Vuče, i dalje prema severoistoku dobrim makadamskim putem, u dužini oko 2,5 km.

Ivan Kula je sagrađena na vrhu vulkanske kupe. Pravougaone je osnove, i sačuvana do visine od 14 m, stoji na rimskim temeljima čiji su zidovi izgrađeni od grubo sečenih blokova peščara i opeke. Na severnoj strani se na kulu naslanja neka srednjovekovna građevina razorena do temelja. Ova zaravan sa svih strana je strmo zasečena i danas predstavlja izvanredan vidikovac.

Narodna pesma vezuje Ivanovu kulu za toplićkog junaka u boju na Kosovu, Kosančić Ivana. Po arnautskom predanju, na Ivan Kuli je bila rezidencija moćnog Ivan-bega, koga je sultan Bajazit posle Kosovske bitke postavio za gospodara Kosanice. On je celu dolinu zasadio divnim orahovim drvećem.

MARINA KULA

Marina kula se nalazi na uzvišenju iznad ušća reke Kosanice u Toplicu, 2 km istočno od Kuršumlije. Podigla ju je sultanija Mara Branković, u XV veku, kada joj je sultan Mehmed II dodelio na upravu Toplicu i Dubočicu. Grad predstavlja značajan spomenik iz epohe Brankovića. Na najvišem vrhu šumovitog i teško pristupačnog brda nalaze se ostaci Gornjeg Grada, nepravilne četvorougaone osnove. Na lokalitet nisu vršena arheološka istraživanja i konzervatorski radovi. Danas se nalazi pod zaštitom Republike Srbije kao spomenik od velikog značaja.

Servisne informacije

SKUPŠTINA OPŠTINE KURŠUMLIJA
027/381-374, 027/381-383

AD "PLANINKA"
027/381-344

MUP - KURŠUMLIJA
027/380-200

DOM ZDRAVLJA KURŠUMLIJA
027/381-222, 027/381-335

AUTOBUSKA STANICA "NIŠ-EKSPRES"
027/381-645

AUTOBUSKA STANICA "LASTA"
027/381-038

ŽELEZNIČKA STANICA
027/381-158

GRADSKA APOTEKA
027/381-683, 027/389-388

POŠTA
027/381-473

"GRADSKA BIBLIOTEKA”
027/381-754

"VOJVOĐANSKA " BANKA
027/381-617

"OTP" BANKA
027/381-133

"KOMERCIJALNA" BANKA
027 / 380-820

PROLOM BANJA
027/8388-111, 027/8388-092

LUKOVSKA BANJA
027/385-995, 027/385-999

KURŠUMLIJSKA BANJA
027/381-117, 027/381-420